15. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 17. 4. 2023 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k uzavření smluv o zapojení do projektu v rámci systému Corrency a poskytnutí finančního daru
Číslo usnesení
197/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
198/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
199/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
200/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
201/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
202/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
203/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
204/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 25/2015 ze dne 23. 3. 2015 a uzavřením nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 749, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
205/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy č.j. NAN/11/04/4699/2003
Číslo usnesení
206/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
k Protokolu z namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a.s., dle příkazní smlouvy č. 0516/2020/SMP14/1170 a k informaci o nápravných opatřeních přijatých SMP 14, a.s., na základě Protokolu z namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a.s., dle příkazní smlouvy č. 0516/2020/SMP14/1170, k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14
Číslo usnesení
207/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
208/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
209/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
15.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
210/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
16.
Jednání
na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného věcného daru Základní školou, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace
Číslo usnesení
211/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
17.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700
Číslo usnesení
212/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
18.
Jednání
na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
213/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 2021/1534/OI/MK na prodloužení výkonu TDS na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“
Číslo usnesení
214/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
20.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III - dodávky“
Číslo usnesení
215/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky na „MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
216/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
217/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
218/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
informace ke změnám v dopravním prostoru na území městské části Praha 14
Číslo usnesení
219/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
25.
Jednání
na podání žádosti o odnětí veřejného osvětlení na Bikeparku Jahodnice ze svěřené správy MČ Praha 14
Číslo usnesení
220/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
na novou organizační strukturu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
221/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
27.
Jednání
na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 14 – Černý Most s účastníkem výběrového řízení
Číslo usnesení
222/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 751 ulice Maňákova, Praha 14 – Černý Most s účastníkem výběrového řízení
Číslo usnesení
223/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
224/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na nesouhlas připravovaného přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty na Chlumecké ulici na Černém Mostě, zároveň s podchodem a podjezdem pod tubusem metra
Číslo usnesení
225/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
31.
Jednání
k záměru na uzavření nájemní smlouvy k dočasnému užívání části pozemku parc. č. 1072/75, k.ú. Hloubětín, za účelem umístění lešení ke stavbě "Oprava fasády budovy č.p. 478/40 v ul. Mochovská", na základě schváleného návrhu nájemní smlouvy
Číslo usnesení
226/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
k podání žádosti na MHMP, odbor hospodaření s majetkem o výkup pozemku parc. č. 877/8, k. ú. Hostavice
Číslo usnesení
227/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
k bezúplatnému převodu pozemku parc.č. 2728/8, k.ú. Hloubětín, o rozloze 38m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví ČR do vlastnictví hlavního města Prahy. Na uvedeném pozemku se nachází komunikace IV. třídy U Slavoje, kde majetkovou správu vykonává TSK hl. m. Prahy.
Číslo usnesení
228/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
15. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 17. 4. 2023 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...