25. na podání žádosti o odnětí veřejného osvětlení na Bikeparku Jahodnice ze svěřené správy MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 220/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 220/RMČ/2023


na podání žádosti o odnětí veřejného osvětlení na Bikeparku Jahodnice ze svěřené správy MČ Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. schválit podání žádosti o odnětí 31 ks veřejného osvětlení ev. č. 927630-927660, zapínacího místa 1752, vč. kabelového vedení, na Bikeparku Jahodnice, v celkové hodnotě 5.154.391,02 Kč, ze svěřené správy MČ Praha 14  

    0

II. ukládá

  1. zajistit předložení žádosti podání o odnětí 31 ks veřejného osvětlení ev. č. 927630-927660, zapínacího místa 1752, vč. kabelového vedení, na Bikeparku Jahodnice ze svěřené správy MČ Praha 14 na nejbližší jednání Zastupitelstva městské části Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 01.06.2023

    0


Na vědomí:

OSM

25. na podání žádosti o odnětí veřejného osvětlení na Bikeparku Jahodnice ze svěřené správy MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 220/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...