9. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 25/2015 ze dne 23. 3. 2015 a uzavřením nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 749, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 205/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 205/RMČ/2023


na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 25/2015 ze dne 23. 3. 2015 a uzavřením nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 749, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. ukončení nájemní smlouvy č. 25/2015 ze dne 23. 3. 2015 k bytu    o velikosti 2 + kk v č. p. 749, Bobkova ul., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

  0

 2. uzavření nové nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu    , o velikosti 2 + kk v č. p. 749, Bobkova ul., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. zajistit, prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s., veškerá právní jednání související s ukončením nájemní smlouvy č. 25/2015 ze dne 23. 3. 2015, dle výroku I.1.

  0

 2. zajistit, prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s., veškerá právní jednání související s uzavřením nové nájemní smlouvy s budoucím nájemcem k bytu    , o velikosti 2 + kk v č. p. 749, Bobkova ul ul., dle výroku I.2.

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.06.2023

  0


Na vědomí:

SMP14, a. s.

9. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 25/2015 ze dne 23. 3. 2015 a uzavřením nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 749, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 205/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...