32. k podání žádosti na MHMP, odbor hospodaření s majetkem o výkup pozemku parc. č. 877/8, k. ú. Hostavice

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 227/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 227/RMČ/2023


k podání žádosti na MHMP, odbor hospodaření s majetkem o výkup pozemku parc. č. 877/8, k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s podáním žádosti na MHMP, odbor hospodaření s majetkem o výkup pozemku parc. č. 877/8, k. ú. Hostavice

    0

II. ukládá

  1. k podání žádosti na MHMP, odbor hospodaření s majetkem o výkup pozemku parc. č. 877/8, k. ú. Hostavice

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 18.05.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ, OPKČ

32. k podání žádosti na MHMP, odbor hospodaření s majetkem o výkup pozemku parc. č. 877/8, k. ú. Hostavice
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 227/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...