26. na novou organizační strukturu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 221/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 221/RMČ/2023


na novou organizační strukturu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. novou organizační strukturu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dle  přílohy č. 1 a související změnu organizačního řádu, obojí s účinností od 1. 7. 2023

    0

II. ukládá

  1. zajistit zapracování změn dle bodu I. usnesení do organizačního řádu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní a zajistit veškerá právní jednání související s novou organizační strukturou příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dle přílohy č. 1

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

Praha 14 kulturní

26. na novou organizační strukturu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 221/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...