11. na souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy č.j. NAN/11/04/4699/2003

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 206/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 206/RMČ/2023


na souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy č.j. NAN/11/04/4699/2003


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu určitou č.j.: NAN/11/04/4699/2003 ze dne 11. 6. 2003 ve znění všech pozdějších dodatků, která byla uzavřena se společností K - Pharma s.r.o., sídlem Karlovo náměstí 292/14, 120 00 Praha 2, IČ: 278 61 911, a to dohodou s účinností k  30. 4. 2023

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., uzavření dohody    o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu určitou č.j.: NAN/11/04/4699/2003 ze dne 11. 6. 2003 dle výroku č. I. 

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.04.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

11. na souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy č.j. NAN/11/04/4699/2003
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 206/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...