18. na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 213/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 213/RMČ/2023


na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023 - dle přílohy

  schválený rozpočet

  příjmy                                                                                          333.938,10 tis. Kč

  výdaje                                                                                         662.948,10 tis. Kč

  financování                                                                                 329.010,00 tis. Kč

   

  rozpočet po 5. rozpočtovém opatření ke dni 29. 3. 2023

  příjmy                                                                                            349.907,20 tis. Kč

  výdaje                                                                                           763.377,90 tis. Kč

  financování                                                                                   413.470,70 tis. Kč

   

  rozpočet po 6. rozpočtovém opatření ke dni 12. 4. 2023

  příjmy                                                                                            370.030,30 tis. Kč

  výdaje                                                                                        1.033.065,90 tis. Kč

  financování                                                                                   663.035,60 tis. Kč

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 20.06.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

18. na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 213/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...