30. na nesouhlas připravovaného přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty na Chlumecké ulici na Černém Mostě, zároveň s podchodem a podjezdem pod tubusem metra

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 225/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 225/RMČ/2023


na nesouhlas připravovaného přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty na Chlumecké ulici na Černém Mostě, zároveň s podchodem a podjezdem pod tubusem metra


Rada městské části Praha 14


I. nesouhlasí

  1. se záměrem Magistrátu hlavního města Prahy a Technické správy komunikací vybudovat nový přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty na Chlumecké ulici, viz příloha č. 1

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska Rady městské části Praha 14 MHMP a TSK hl.m.Prahy

    Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

    Termín plnění: 30.04.2023

    0


Na vědomí:

Odbor dopravy, Magistrát hl. m. Praha, TSK

30. na nesouhlas připravovaného přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty na Chlumecké ulici na Černém Mostě, zároveň s podchodem a podjezdem pod tubusem metra
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 225/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...