28. na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 751 ulice Maňákova, Praha 14 – Černý Most s účastníkem výběrového řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 223/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 223/RMČ/2023


na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 751 ulice Maňákova, Praha 14 – Černý Most s účastníkem výběrového řízení


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 128 m2 v objektu č. p. 751, který je součástí pozemku parc. č. 232/704, k.ú. Černý Most, obec Praha v ul. Maňákova, Praha 14 s účastníkem výběrového řízení, společností Generali Česká pojišťovna a. s., sídlem Na Pankráci 123, 140 00 Praha 4, IČ: 452 72 956

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., veškerá právní jednání se společností Generali Česká pojišťovna a. s., sídlem Na Pankráci 123, 140 00 Praha 4, IČ: 452 72 956 dle výroku č. I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

28. na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 751 ulice Maňákova, Praha 14 – Černý Most s účastníkem výběrového řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 223/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...