24. informace ke změnám v dopravním prostoru na území městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 219/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 219/RMČ/2023


informace ke změnám v dopravním prostoru na území městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

  1. změnu v dopravním prostoru na území MČ Praha 14 dle přílohy č. 1 - 4

    0

II. ukládá

  1. zajistit realizaci tohoto usnesení

    Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

    Termín plnění: 17.04.2023

    0


Na vědomí:

Odbor dopravy

24. informace ke změnám v dopravním prostoru na území městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 219/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...