12. k Protokolu z namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a.s., dle příkazní smlouvy č. 0516/2020/SMP14/1170 a k informaci o nápravných opatřeních přijatých SMP 14, a.s., na základě Protokolu z namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a.s., dle příkazní smlouvy č. 0516/2020/SMP14/1170, k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 207/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 207/RMČ/2023


k Protokolu z namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a.s., dle příkazní smlouvy č. 0516/2020/SMP14/1170 a k informaci o nápravných opatřeních přijatých SMP 14, a.s., na základě Protokolu z namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a.s., dle příkazní smlouvy č. 0516/2020/SMP14/1170, k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

  1. Protokol z namátkové kontroly provedené ve Správě majetku Praha 14, a.s., dle Příkazní smlouvy č. 0516/2020/SMP14/1170, k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 dle přílohy č. 1

    0

II. bere na vědomí

  1. vyjádření kontrolované osoby k  „Protokolu z namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a.s.“ dle přílohy č. 2

    0


Na vědomí:

SMP 14, OPKČ

12. k Protokolu z namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a.s., dle příkazní smlouvy č. 0516/2020/SMP14/1170 a k informaci o nápravných opatřeních přijatých SMP 14, a.s., na základě Protokolu z namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a.s., dle příkazní smlouvy č. 0516/2020/SMP14/1170, k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 207/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...