17. k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 212/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 212/RMČ/2023


k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. převod peněžních prostředků ve výši 255.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700

    0

II. ukládá

  1. zajistit převod peněžních prostředků ve výši 255.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 30.04.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI, ZŠ Hloubětínská

17. k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 212/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...