33. k bezúplatnému převodu pozemku parc.č. 2728/8, k.ú. Hloubětín, o rozloze 38m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví ČR do vlastnictví hlavního města Prahy. Na uvedeném pozemku se nachází komunikace IV. třídy U Slavoje, kde majetkovou správu vykonává TSK hl. m. Prahy.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 228/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 228/RMČ/2023


k bezúplatnému převodu pozemku parc.č. 2728/8, k.ú. Hloubětín, o rozloze 38m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví ČR do vlastnictví hlavního města Prahy. Na uvedeném pozemku se nachází komunikace IV. třídy U Slavoje, kde majetkovou správu vykonává TSK hl. m. Prahy.


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. se záměrem bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2728/8, k. ú. Hloubětín o rozloze 38 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - do vlastnictví hl.m.Prahy

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání souhlasu s bezúplatným převodem na MHMP OHM

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OSM

33. k bezúplatnému převodu pozemku parc.č. 2728/8, k.ú. Hloubětín, o rozloze 38m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví ČR do vlastnictví hlavního města Prahy. Na uvedeném pozemku se nachází komunikace IV. třídy U Slavoje, kde majetkovou správu vykonává TSK hl. m. Prahy.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 228/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...