19. na uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 2021/1534/OI/MK na prodloužení výkonu TDS na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 214/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 214/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 2021/1534/OI/MK na prodloužení výkonu TDS na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 k objednávce č. 2021/1534/OI/MK na prodloužení výkonu TDS na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“ do 31. 7. 2023 a navýšení celkové ceny o 240 000,00 Kč mimo režim interní směrnice QS 74-01 „Zadávání veřejných zakázek“ 

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 2021/1534/OI/MK na prodloužení výkonu TDS na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“ mimo režim interní směrnice QS 74-01 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu I. usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 28.04.2023

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

19. na uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 2021/1534/OI/MK na prodloužení výkonu TDS na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 214/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...