31. k záměru na uzavření nájemní smlouvy k dočasnému užívání části pozemku parc. č. 1072/75, k.ú. Hloubětín, za účelem umístění lešení ke stavbě "Oprava fasády budovy č.p. 478/40 v ul. Mochovská", na základě schváleného návrhu nájemní smlouvy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 226/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 226/RMČ/2023


k záměru na uzavření nájemní smlouvy k dočasnému užívání části pozemku parc. č. 1072/75, k.ú. Hloubětín, za účelem umístění lešení ke stavbě "Oprava fasády budovy č.p. 478/40 v ul. Mochovská", na základě schváleného návrhu nájemní smlouvy


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením nájemní smlouvy k dočasnému užívání části pozemku parc. č. 1072/75, k.ú. Hloubětín, za účelem umístění lešení ke stavbě "Oprava fasády budovy č.p. 478/40 v ul. Mochovská dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy o dačasném užívání pozemku parc. č. 1072/175, k.ú. Hloubětín

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

31. k záměru na uzavření nájemní smlouvy k dočasnému užívání části pozemku parc. č. 1072/75, k.ú. Hloubětín, za účelem umístění lešení ke stavbě "Oprava fasády budovy č.p. 478/40 v ul. Mochovská", na základě schváleného návrhu nájemní smlouvy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 226/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...