20. na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III - dodávky“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 215/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 215/RMČ/2023


na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III - dodávky“


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III - dodávky“

  0

 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III - dodávky“

  0

II. jmenuje

 1. k veřejné zakázce malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III - dodávky“ komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle neveřejné přílohy č. 3 

  0

III. pověřuje

 1. Mgr. Máriu Ševčíkovou k formálním úpravám zadávací dokumentace na základě připomínek od Operačního programu Praha – pól růstu ČR a informování vedení MČ Praha 14

  0

IV. ukládá

 1. zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III - dodávky“

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.04.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

20. na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III - dodávky“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 215/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...