16. na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného věcného daru Základní školou, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 211/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 211/RMČ/2023


na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného věcného daru Základní školou, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. 1. s přijetím účelově určeného věcného daru, tiskárny SHARP MX-M266NV, v celkové hodnotě 1,- Kč Základní školou, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace, IČO: 70885168, od                                                    a to na základě darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. seznámit Mgr. Alenu Gabaľovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k přijetí výše uvedeného účelově určeného věcného daru

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 30.04.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Šimanovská

16. na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného věcného daru Základní školou, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 211/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...