95. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 29. 8. 2022 12:00 - 30. 8. 2022
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k informaci o plnění úkolů rady a zastupitelstva
Číslo usnesení
536/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na schválení změny Zásad k pronájmu bytů ve svěřené správě městské části Praha 14 ze dne 11. 1. 2022
Číslo usnesení
537/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, schválení možnosti odkladu splatnosti nájemného
Číslo usnesení
538/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
družstevní privatizace Ronešova, schválení smlouvy o dalším členském vkladu a převzetí dalších členských vkladů
Číslo usnesení
539/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014
Číslo usnesení
540/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru
Číslo usnesení
541/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
na způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“ a na rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění souvisejících rozpočtových opatření
Číslo usnesení
542/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
žádosti na dofinancování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“
Číslo usnesení
543/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
544/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14
Číslo usnesení
545/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
11.
Jednání
na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
546/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
na poskytnutí příspěvku na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14
Číslo usnesení
547/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
13.
Jednání
na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného věcného daru Základní škole, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700
Číslo usnesení
548/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
14.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky "Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
549/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
15.
Jednání
na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Globus ČR, v.o.s.
Číslo usnesení
550/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polyfunkční budova Černý Most“
Číslo usnesení
551/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“
Číslo usnesení
552/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
95. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 29. 8. 2022 12:00 - 30. 8. 2022

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...