11. na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 546/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 546/RMČ/2022


na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. s návrhem na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy

  schválený rozpočet                                                                   

        příjmy                                                                                      387.120,20 tis. Kč

        výdaje                                                                                     541.284,90 tis. Kč

        financování                                                                             154.164,70 tis. Kč

   

  rozpočet po 13. rozpočtovém opatření ke dni 23. 8. 2022

        příjmy                                                                                      612.231,70 tis. Kč

        výdaje                                                                                  1.046.046,60 tis. Kč

        financování                                                                             433.814,90 tis. Kč

   

  rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 24. 8. 2022

         příjmy                                                                                     690.075,70 tis. Kč

         výdaje                                                                                 1.123.890,60 tis. Kč

         financování                                                                            433.814,90 tis. Kč

   

   

   

  0

II. ukládá

 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 ke schválení návrh na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 06.09.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

11. na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 546/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...