1. k informaci o plnění úkolů rady a zastupitelstva

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 536/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 536/RMČ/2022


k informaci o plnění úkolů rady a zastupitelstva


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

  1. informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy

    0


Na vědomí:

1. k informaci o plnění úkolů rady a zastupitelstva
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 536/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...