13. na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného věcného daru Základní škole, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 548/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 548/RMČ/2022


na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného věcného daru Základní škole, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s přijetím účelově určeného věcného daru 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S v celkové hodnotě 26 990,- Kč příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128, od spol. Prusa Research a.s., IČO: 06649114, se sídlem Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7, a to na základě darovací smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. seznámit Mgr. Bc. Jaromíra Horníčka, ředitele Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k přijetí výše uvedeného účelově určeného věcného daru

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 09.09.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Hloubětín

13. na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného věcného daru Základní škole, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 548/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...