4. družstevní privatizace Ronešova, schválení smlouvy o dalším členském vkladu a převzetí dalších členských vkladů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 539/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 539/RMČ/2022


družstevní privatizace Ronešova, schválení smlouvy o dalším členském vkladu a převzetí dalších členských vkladů


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 schválit uzavření smlouvy o dalším členskému vkladu dle přílohy č. 1 s převzetím povinnosti městské části Praha 14 k dalším členským vkladům k bytům uvedených v příloze č. 2 v podílu na kupní ceně a úvěru, jak je stanoveno v příloze č. 2

    0

II. ukládá

  1. předložit návrh uvedený ve výroku č. I. k rozhodnutí Zastupitelstvu městské části Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 06.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ, Správa majetku Praha 14, a.s.

4. družstevní privatizace Ronešova, schválení smlouvy o dalším členském vkladu a převzetí dalších členských vkladů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 539/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...