12. na poskytnutí příspěvku na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 547/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 547/RMČ/2022


na poskytnutí příspěvku na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. poskytnutí příspěvku na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 ve výši dle přílohy č. 1, a to na finanční krytí mimořádných výdajů vynaložených na úhradu nákladů vzniklých za období od 24. 2. 2022 do 30. 6. 2022 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace, a to z účelové dotace poskytnuté městské části Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace 

  0

II. ukládá

 1. seznámit ředitele výše uvedených základních škol s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 30.09.2022

  0

 2. zajistit poskytnutí příspěvku na provoz výše uvedeným základním školám za účelem finančního krytí mimořádných výdajů vynaložených na úhradu nákladů vzniklých za období od 24. 2. 2022 do 30. 6. 2022 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace, a to z účelové dotace poskytnuté městské části Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace 

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 30.09.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, KÚ, základní školy MČ P 14

12. na poskytnutí příspěvku na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 547/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...