14. na zahájení veřejné zakázky "Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 549/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 549/RMČ/2022


na zahájení veřejné zakázky "Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. zahájení veřejné zakázky „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  0

 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  0

II. jmenuje

 1. k veřejné zakázce „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 

  0

III. ukládá

 1. zajistit zahájení veřejné zakázky „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

   

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 31.08.2022

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

14. na zahájení veřejné zakázky "Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 549/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...