16. na vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polyfunkční budova Černý Most“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 551/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 551/RMČ/2022


na vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polyfunkční budova Černý Most“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. obsah zprávy o hodnocení nabídek k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polyfunkční budova Černý Most“

  0

II. rozhodla

 1. o výběru nabídky uchazeče GEOSAN GROUP a.s., IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s výběrem nabídky uchazeče GEOSAN GROUP a.s., IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polyfunkční budova Černý Most“, včetně uzavření smlouvy s tímto uchazečem

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.12.2022

  0


Na vědomí:

OI, OPKČ, OŘEŠ

16. na vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polyfunkční budova Černý Most“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 551/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...