8. žádosti na dofinancování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 543/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 543/RMČ/2022


žádosti na dofinancování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s návrhem žádosti na dofinancování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“

    0

II. ukládá

  1. zaslat na HMP žádost na dofinancování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 09.09.2022

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

8. žádosti na dofinancování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 543/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...