15. na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Globus ČR, v.o.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 550/RMČ/2022
Předkladatel: Jan Liška
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 550/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Globus ČR, v.o.s.


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. s uzavřením smlouvy o spolupráci s obchodní společností Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14

  zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Jan Liška, člen rady

  Termín plnění: 01.09.2022

  0


Na vědomí:

OSŘK, OPKČ, OŘEŠ

15. na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Globus ČR, v.o.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 550/RMČ/2022
Předkladatel: Jan Liška

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...