9. na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 544/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 544/RMČ/2022


na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s  2. úpravou finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. předložit 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022 na jednání Zastupitelstva městské části Praha 14

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 06.09.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, SMP 14, a.s.

9. na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 544/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...