5. na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 540/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 540/RMČ/2022


na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 schválit odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor ze dne 15.2.2014, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit předložení návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor ze dne 15.2.2014, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14, které se koná 06. 09. 2022

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 06.09.2022

    0


Na vědomí:

SMP 14, a.s.

5. na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 540/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...