10. na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 545/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 545/RMČ/2022


na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy

   

  schválený rozpočet                                                                       

  příjmy                                                                                      387.120,20 tis. Kč

  výdaje                                                                                      541.284,90 tis. Kč

  financování                                                                              154.164,70 tis. Kč

   

  rozpočet po 12. rozpočtovém opatření ke dni 16. 8. 2022       

  příjmy                                                                                        612.231,70 tis. Kč

  výdaje                                                                                      1.046.046,60 tis. Kč

  financování                                                                                 433.814,90 tis. Kč 

   

  rozpočet po 13. rozpočtovém opatření ke dni 23. 8. 2022       

  příjmy                                                                                           612.231,70 tis. Kč

  výdaje                                                                                       1.046.046,60 tis. Kč 

  financování                                                                                  433.814,90 tis. Kč

                                                                             

   

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.12.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

10. na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 545/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...