3. na realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, schválení možnosti odkladu splatnosti nájemného

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 538/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 538/RMČ/2022


na realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, schválení možnosti odkladu splatnosti nájemného


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. možnost odložení splatnosti nájemného v souvislosti s družstevní privatizací „Ronešova“, a to na žádost nájemce

  0

 2. vzor smlouvy o odložení splatnosti nájemného dle přílohy č. 1

  0

II. ukládá

 1. prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. přijímat a vyřizovat žádosti nájemců a s těmito nájemci uzavírat smlouvu o odložení splatnosti nájemného dle výroku č. I tohoto usnesení

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.10.2022

  0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ, Správa majetku Praha 14, a.s..

3. na realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, schválení možnosti odkladu splatnosti nájemného
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 538/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...