6. na zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 541/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 541/RMČ/2022


na zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru


Rada městské části Praha 14


I. konstatuje, že

 1. městská část Praha 14 na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 7/ZMČ/2021  uzavřela s PPF bankou a.s., IČ: 47116129, dne 27. 4. 2021  Smlouvu o poskytování bankovních produktů, registrační číslo: 47591521, která upravuje podmínky poskytnutí kontokorentního úvěru do limitu 50 mil. Kč, viz příloha č. 1 

  0

II. souhlasí

 1. se zvýšením limitu přijatého kontokorentního úvěru na 150 mil. Kč a  uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování bankovních produktů, registrační číslo: 47591521, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a PPF bankou, a.s. dle přílohy č. 2

  0

III. ukládá

 1. oznámit hlavnímu městu Praha záměr městské části Praha 14 na zvýšení  kontokorentního úvěru od PPF banky, a. s. do limitu 150 mil. Kč  

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.08.2022

  0

 2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 ke schválení návrh na zvýšení kontokorentního úvěru od PPF banky, a. s. do limitu 150 mil. Kč  

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 06.09.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI

6. na zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 541/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...