2. na schválení změny Zásad k pronájmu bytů ve svěřené správě městské části Praha 14 ze dne 11. 1. 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 537/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 537/RMČ/2022


na schválení změny Zásad k pronájmu bytů ve svěřené správě městské části Praha 14 ze dne 11. 1. 2022


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. nové znění Zásad k pronájmu bytů ve svěřené správě městské části Praha 14, které v plném rozsahu nahrazují Zásady k pronájmu bytů ve svěřené správě městské části Praha 14 ze dne 11. 1. 2022 – dle přílohy č. 2

    0

II. ukládá

  1. prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. zveřejnit nové znění Zásad k pronájmu bytů ve svěřené správě městské části Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.08.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ, Správa majetku Praha 14, a.s.

2. na schválení změny Zásad k pronájmu bytů ve svěřené správě městské části Praha 14 ze dne 11. 1. 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 537/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...