17. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 552/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 552/RMČ/2022


na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 09.09.2022

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

17. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 552/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...