28. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 28. 8. 2023 15:00 - 29. 8. 2023
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
509/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na zajištění realizace nezbytné výměny plynových kotlů objektu Bryksova 1002/20 - Plechárna, Praha 14 - Černý Most, tedy investice
Číslo usnesení
510/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050 na stavební úpravy bytových jader, investice
Číslo usnesení
511/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na souhlas s navýšením kapacity školní jídelny u Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140
Číslo usnesení
512/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
5.
Jednání
na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
Číslo usnesení
513/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
6.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce s hl. m. Prahou k akci VOLNOFEST 2023
Číslo usnesení
514/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
7.
Jednání
na poskytnutí účelového příspěvku na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14
Číslo usnesení
515/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
8.
Jednání
na poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602, který je určen na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023, v rámci školního roku 2022/2023
Číslo usnesení
516/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
9.
Jednání
na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
517/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
na uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“
Číslo usnesení
518/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
11.
Jednání
k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze zadávacího řízení k veřejné zakázce „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení
Číslo usnesení
519/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
na uzavření smlouvy o provozování Rákosníčkova hřiště se spol. Lidl Česká republika v.o.s.
Číslo usnesení
520/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Med Karel, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště U Hostavického potoka“
Číslo usnesení
521/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Med Karel, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
k vyjádření MČ Praha 14 ke stavbě "Praha 14 - Hloubětín, Hostavická, Litošovická, obnova kNN"
Číslo usnesení
522/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
15.
Jednání
na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převzetí komunikace umístěné na pozemcích parc. č. 1295/25 a 1295/9, k. ú. Hloubětín, včetně pozemků, se společností LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o.
Číslo usnesení
523/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na posouzení nabídek k záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2768/1, k.ú. Kyje, a části pozemku parc. č. 948, k.ú. Hostavice, za účelem umístění sběrných kontejnerů na textil
Číslo usnesení
524/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, o výměře 9 m2
Číslo usnesení
525/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0286/2023/OI_OddI/1050 na akci „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ část 1 – ZŠ Vybíralova
Číslo usnesení
526/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
28. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 28. 8. 2023 15:00 - 29. 8. 2023

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...