9. na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 517/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 517/RMČ/2023


na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023 - dle přílohy

   

  schválený rozpočet                                                                          

  příjmy                                                                                         333.938,10 tis. Kč

  výdaje                                                                                        662.948,10 tis. Kč

  financování                                                                                329.010,00 tis. Kč

   

  rozpočet po 13. rozpočtovém opatření ke dni 8. 8. 2023          

  příjmy                                                                                           570.982,70 tis. Kč

  výdaje                                                                                       1.266.818,90 tis. Kč

  financování                                                                                  695.836,20 tis. Kč

   

  rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 22. 8. 2023

  příjmy                                                                                          593.072,20 tis. Kč

  výdaje                                                                                       1.288.908,40 tis. Kč

  financování                                                                                  695.836,20 tis. Kč

   

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.12.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

9. na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 517/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...