10. na uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 518/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 518/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 4 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“ 

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“ 

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 15.09.2023

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

10. na uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 518/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...