11. k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze zadávacího řízení k veřejné zakázce „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 519/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 519/RMČ/2023


k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze zadávacího řízení k veřejné zakázce „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze zadávacího řízení k veřejné zakázce „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení

    0

II. ukládá

  1. zajistit zaslání rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze zadávacího řízení k veřejné zakázce „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení 

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 28.08.2023

    0


Na vědomí:

OI

11. k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze zadávacího řízení k veřejné zakázce „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 519/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...