14. k vyjádření MČ Praha 14 ke stavbě "Praha 14 - Hloubětín, Hostavická, Litošovická, obnova kNN"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 522/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 522/RMČ/2023


k vyjádření MČ Praha 14 ke stavbě "Praha 14 - Hloubětín, Hostavická, Litošovická, obnova kNN"


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. se stavbou "Praha 14 - Hloubětín, Hostavická, Litošovická, obnova kNN" dle dokumentace pro územní řízení, investora PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5  a  žadatele VOLTCOM, spol. s r.o., Otevřená1092/2, Praha 6

  0

II. požaduje

 1. provedení koordinace  výše uvedené stavby s ostatními připravovanými rekonstrukcemi či novými inženýrskými sítěmi na komunikacích v jižní části Hloubětína ve správě TSK hl.m. Prahy, aby následně mohly být provedeny definitivní nové povrchy komunikací, zlepšil se veřejný prostor a zvýšila kvalita života obyvatel

  0

III. ukládá

 1. sdělit vyjádření  MČ Praha 14 ke stavbě "Praha 14 - Hloubětín, Hostavická, Litošovická, obnova kNN" žadateli VOLTCOM, spol. s r.o. Otevřená 1092/2 169 00 Praha 6 

  Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

  Termín plnění: 08.09.2023

  0


Na vědomí:

OD ÚÚR

14. k vyjádření MČ Praha 14 ke stavbě "Praha 14 - Hloubětín, Hostavická, Litošovická, obnova kNN"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 522/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...