4. na souhlas s navýšením kapacity školní jídelny u Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 512/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 512/RMČ/2023


na souhlas s navýšením kapacity školní jídelny u Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. navýšení kapacity školní jídelny u Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 ze 700 na 900 strávníků od 31. 10. 2023

  0

II. ukládá

 1. seznámit Mgr. Kláru Machovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 15.09.2023

  0

 2. zajistit předání žádosti o změnu - navýšení kapacity školní jídelny v základní škole do rejstříku škol a školských zařízení na MŠMT a MHMP

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 31.10.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, ZŠ Bří Venclíků 

4. na souhlas s navýšením kapacity školní jídelny u Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 512/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...