15. na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převzetí komunikace umístěné na pozemcích parc. č. 1295/25 a 1295/9, k. ú. Hloubětín, včetně pozemků, se společností LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 523/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 523/RMČ/2023


na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převzetí komunikace umístěné na pozemcích parc. č. 1295/25 a 1295/9, k. ú. Hloubětín, včetně pozemků, se společností LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o.


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

 1. schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převzetí komunikace umístěné na pozemcích parc. č. 1295/25 a 1295/9, k. ú. Hloubětín, vč. pozemků, se společností LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o., dle přílohy č. 5

  0

II. ukládá

 1. zajistit předložení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o. na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.08.2023

  0

 2. zahájit jednání o řešení parkování v klidu se společností LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o.

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.08.2023

  0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

15. na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převzetí komunikace umístěné na pozemcích parc. č. 1295/25 a 1295/9, k. ú. Hloubětín, včetně pozemků, se společností LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 523/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...