7. na poskytnutí účelového příspěvku na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 515/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 515/RMČ/2023


na poskytnutí účelového příspěvku na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. poskytnutí účelového příspěvku na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 ve výši dle přílohy č. 1, a to na finanční krytí mimořádných výdajů vynaložených na úhradu nákladů vzniklých za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace, a to z účelové dotace ponechané městské části Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace 

  0

II. ukládá

 1. seznámit ředitele výše uvedených základních škol s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 2. zajistit poskytnutí účelového příspěvku na provoz výše uvedeným základním školám za účelem finančního krytí mimořádných výdajů vynaložených na úhradu nákladů vzniklých za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace, a to z účelové dotace ponechané městské části Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace 

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 30.09.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, KÚ, základní školy MČ P 14

7. na poskytnutí účelového příspěvku na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 515/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...