5. na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 513/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 513/RMČ/2023


na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. s uzavřením nájemní smlouvy na dlouhodobý pronájem nebytových prostor mezi Základní školou, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618 a EduSpa College Centrum s.r.o., IČO: 04245903, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

   

  0

II. ukládá

 1. seznámit ředitele Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964 se souhlasným stanoviskem dle tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 31.08.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Vybíralova

5. na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 513/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...