8. na poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602, který je určen na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023, v rámci školního roku 2022/2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 516/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 516/RMČ/2023


na poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602, který je určen na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023, v rámci školního roku 2022/2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602, který je určen na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023, v rámci školního roku 2022/2023, a to ve výši 14.680 Kč

  0

II. ukládá

 1. seznámit ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602 s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 2. zajistit poskytnutí výše uvedeného účelového příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 30.09.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, MŠ Štolmířská

8. na poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602, který je určen na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023, v rámci školního roku 2022/2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 516/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...