18. k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0286/2023/OI_OddI/1050 na akci „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ část 1 – ZŠ Vybíralova

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 526/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 526/RMČ/2023


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0286/2023/OI_OddI/1050 na akci „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ část 1 – ZŠ Vybíralova


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. j. 0286/2023/OI_OddI/1050 na akci „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ část 1 – ZŠ Vybíralova

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0286/2023/OI_OddI/1050 na akci „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ část 1 – ZŠ Vybíralova

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 15.09.2023

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

18. k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0286/2023/OI_OddI/1050 na akci „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ část 1 – ZŠ Vybíralova
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 526/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...