12. na uzavření smlouvy o provozování Rákosníčkova hřiště se spol. Lidl Česká republika v.o.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 520/RMČ/2023
Předkladatel: Med Karel, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 520/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o provozování Rákosníčkova hřiště se spol. Lidl Česká republika v.o.s.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. uzavření smlouvy o provozování Rákosníčkova hřiště se spol. Lidl Česká republika v.o.s., IČO: 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení 
   

  Zodpovídá: Ing. Karel Med, člen rady

  Termín plnění: 15.09.2023

  0


Na vědomí:

OŽP, OPKČ, OŘEŠ 

12. na uzavření smlouvy o provozování Rákosníčkova hřiště se spol. Lidl Česká republika v.o.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 520/RMČ/2023
Předkladatel: Med Karel, Ing.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...