2. na zajištění realizace nezbytné výměny plynových kotlů objektu Bryksova 1002/20 - Plechárna, Praha 14 - Černý Most, tedy investice

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 510/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 510/RMČ/2023


na zajištění realizace nezbytné výměny plynových kotlů objektu Bryksova 1002/20 - Plechárna, Praha 14 - Černý Most, tedy investice


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. objednání nezbytné výměny plynových kotlů objektu Bryksova 1002/20 – Plechárna, Praha 14 mimo režim interní směrnice QS 74 – 01 V07R00 „Zadávání veřejných zakázek"

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smlouvy na nezbytnou výměnu plynových kotlů objektu Bryksova 1002/20 – Plechárna, Praha 14 mimo režim interní směrnice QS 74 – 01 V07R00 „Zadávání veřejných zakázek“ se společností CigDus s.r.o., se sídlem Nad Vršovskou horou 416, 101 00 Praha 10 – Michle, IČ: 241 61 969

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

2. na zajištění realizace nezbytné výměny plynových kotlů objektu Bryksova 1002/20 - Plechárna, Praha 14 - Černý Most, tedy investice
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 510/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...