16. na posouzení nabídek k záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2768/1, k.ú. Kyje, a části pozemku parc. č. 948, k.ú. Hostavice, za účelem umístění sběrných kontejnerů na textil

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 524/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 524/RMČ/2023


na posouzení nabídek k záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2768/1, k.ú. Kyje, a části pozemku parc. č. 948, k.ú. Hostavice, za účelem umístění sběrných kontejnerů na textil


Rada městské části Praha 14


I. se seznámila

 1. s obdrženými nabídkami k záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2768/1, k.ú. Kyje, a části pozemku parc. č. 948, k.ú. Hostavice, za účelem umístění 2 ks sběrných kontejnerů na textil

  0

II. rozhodla

 1. o výběru nejvhodnější nabídky od společnosti POTEX s.r.o., IČO: 25190342, na pronájem části pozemku parc. č. 2768/1, k.ú. Kyje, a části pozemku parc. č. 948, k.ú. Hostavice, za účelem umístění 2 ks sběrných kontejnerů na textil

  0

III. ukládá

 1. informovat uchazeče o výsledku jednání a připravit nájemní smlouvu na pronájem výše uvedených pozemků pro společnost POTEX s.r.o., IČO: 25190342

   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.09.2023

  0


Na vědomí:

OSM

16. na posouzení nabídek k záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2768/1, k.ú. Kyje, a části pozemku parc. č. 948, k.ú. Hostavice, za účelem umístění sběrných kontejnerů na textil
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 524/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...