6. na uzavření smlouvy o výpůjčce s hl. m. Prahou k akci VOLNOFEST 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 514/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 514/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o výpůjčce s hl. m. Prahou k akci VOLNOFEST 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o výpůjčce s hl. m. Prahou k zajištění realizace akce VOLNOFEST 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškeré právní kroky k naplnění bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 01.09.2023

    0


Na vědomí:

OPKČ, OD

6. na uzavření smlouvy o výpůjčce s hl. m. Prahou k akci VOLNOFEST 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 514/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...