13. na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště U Hostavického potoka“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 521/RMČ/2023
Předkladatel: Med Karel, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 521/RMČ/2023


na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště U Hostavického potoka“


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště U Hostavického potoka“

  0

 2. návrh výzvy včetně návrhu smlouvy a dalších příloh k výše uvedené veřejné zakázce

  0

II. jmenuje

 1. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek k výše uvedené veřejné zakázce, dle neveřejné přílohy č. 2 usnesení

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení  
   

  Zodpovídá: Ing. Karel Med, člen rady

  Termín plnění: 04.09.2023

  0


Na vědomí:

OŽP, OŘEŠ, OPKČ

13. na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště U Hostavického potoka“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 521/RMČ/2023
Předkladatel: Med Karel, Ing.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...